Soutěž byla zastavena z důvodů malé účasti.

Soutěž „Reklama v historickém centru Prahy“ motivuje občany k sledování reklam na veřejném prostranství, přivádí je také k dialogu o vhodnosti reklam a jejich umístění.

Soutěž je koncipována tak, aby občané města byli zapojeni do vnímání veřejného prostoru Pražské památkové rezervace. Na webové stránky odboru památkové péče mohou zasílat vlastní fotografické snímky zdrařilých reklamních zařízení, které doplní popisem. Během průběhu soutěže bude odbor památkové péče uveřejňovat tyto fotografie v rámci propagace soutěže na svých webových stránkách v oddílu věnovaném reklamě.

Po skončení soutěže zasedne porota, která bude složena z osobností reprezentujících obory památkové péče, historie umění, architektury, reklamy a propagace. K zaslaným fotografickým materiálům bude komise vydávat vyjádření o vhodnosti reklamy a argumentovat tak své rozhodnutí.

Účastníci soutěže, kteří fotograficky zdokumentují nejzdařilejší reklamu na území Pražské památkové rezervace, budou oceněni výhrami, které připraví odbor památkové péče.

Deset objektů s reklamou, jež porota označí za velmi zdařilou, získá cenu odboru památkové péče s označením nejlepší reklamy na území Pražské památkové rezervace. Oceněn bude provozovatel (podnikatel či obchodní firma).

Doba trvání soutěže: 21. 5. - 27. 9. 2012

Další informace: