Odbor památkové péče

ředitel:

Mgr. Jiří Skalický

sekretariát:

Jitka Jarešová
 

Oddělení