Obecné údaje o Pražské památkové rezervaci (PPR)
 Rozloha PPR   8,95 km²
 Rozloha ochranného pásma PPR  89,63 km²
 Název památky UNESCO  Praha - historické jádro města
 Datum zápisu do seznamu UNESCO 14. 12. 1992
 pod číslem C 616
 Severní hranice PPR - zeměpisné souřadnice  50° 05´ 51´´ severní šířky 
 Jižní hranice PPR - zeměpisné souřadnice  50° 03´ 44´´ severní šířky 
 Východní hranice PPR - zeměpisné souřadnice  14° 26´ 17´´ východní délky
 Západní hranice PPR - zeměpisné souřadnice  14° 23´ 10´´ východní délky
 Většina PPR leží v nadmořské výšce  188 - 230 metrů nad mořem
 Nejvyšší místo PPR  Petřín - 325 m n.m.
 Počet obyvatel v PPR  cca 52 tis. obyvatel
 Počet bytů v PPR  cca 23 tis. bytů
 PPR na území městských částí celá Praha 1,  část Praha 2
okrajově: Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 7, Praha 8
 PPR - rozsah katastrálních území Staré Město, Josefov, Malá Strana, Hradčany s Pražským hradem, Nové Město s Vyšehradem
okrajově: Vinohrady, Holešovice, Podolí, Nusle, Smíchov
Nemovité památky Počet objektů  
Národní kulturní památky na území Pražské památkové rezervace  29
Národní kulturní památky mimo území Pražské památkové rezervace  17
Kulturní památky na území Pražské památkové rezervace  1377
Kulturní památky mimo území Pražské památkové rezervace  747
Celkem památkových objektů na území Prahy 2124

LATINSKÉ ZKRATKY A NÁPISY NA CÍRKEVNÍCH A PROFÁNNÍCH STAVBÁCH (.doc)