Odbor památkové péče MHMP administruje:


Informace pro žadatele o dotaci HMP obou programů:

Vážení žadatelé, od 12. 10. 2020 byly omezeny hodiny pro veřejnost v hlavní podatelně Magistrátu hl. m. Prahy v budově Škodova Paláce, Jungmannova 29/35, a to až do odvolání.

Provoz hlavní podatelny Magistrátu ve Škodově paláci je upraven takto:

Pondělí                8:00 – 13:00       14:00 – 16:00
Úterý                    8:00 – 10:00 13:00 – 15:00
Středa                  8:00 – 10:00       13:00 – 18:00
Čtvrtek                 8:00 – 10:00  13:00 – 15:00
Pátek  zavřeno  

Hlavní podatelna v budově Nové radnice na Mariánském náměstí bude vyhrazena, stejně jako během jarního nouzového stavu, pro interní potřeby úřadu (podatelna v budově Nové radnice nepřijímá žádnou korespondenci či dokumenty od veřejnosti).