Vědecké projekty pracovníků MHMP-OPP

Zde jsou uvedeny informace o vědeckých projektech – často mezinárodních – na kterých se podílejí zaměstnanci odboru. Tyto stránky budou v případě dlouhodobých projektů průběžně aktualizovány.

 

Publikační činnost pracovníků MHMP-OPP