3D skenováním byly získány údaje v mračnech bodů, kde je každý bod charakterizován x,y a z-ovou souřadnicí. Dalším zpracováním mračna došlo k vytvoření nepravidelné trojúhelníkové sítě, kde byl dán důraz na zakřivení skenovaného objektu. V oblastech s vysokým zakřivením byla hustota rastru vyšší než na rovinných plochách. Vizualizace byla dosažena pomocí rotace 3D modelu (MESH) okolo svislé osy. Metoda, které byla použita na skenování a zpracování sochy sv. Jana Nepomuckého, je vhodná pro použití u jakýchkoliv soch a jiných pamětihodností.