Tato stránka by vám měla usnadnit orientaci v systému, který je pomyslnou virtuální branou do české metropole. Portál hlavního města v sobě snoubí informace nejenom z „velké radnice“, tedy Magistrátu, nýbrž i hlavních pražských organizací, poskytující služby (Pražská plynárenská, Pražská energetika, Dopravní podnik), zábavu (divadla, kina, sportovní zařízení, ZOO), či sociální, zdravotní nebo podnikatelskou pomoc.

Pro usnadnění vašeho hledání a zpřehlednění celého systému je Portál rozdělen do tří hlavních sekcí: Občan, Turista a Podnikatel. V každé naleznete i souhrn postupů při takzvaných životních situacích, tedy jednoduché návody v případech, kdy si potřebujete něco zařídit. Právě během zařizování nejrůznějších agend a komunikaci s úřady jistě uvítáte elektronické formuláře.

Těm z vás, kteří hodlají Portál využívat pravidelně, je věnována sekce čtvrtá, nazvaná Moje Praha. Moje Praha je příležitost, jak si vytvořit portál dle vlastních potřeb. K tomu vám stačí registrace, ke které se dostanete přes odkaz v horní liště hlavní stránky Portálu.