Předmět dotace: označení provozovny Balkanova, 3 reklamní štíty, 1 výstrč (grafický návrh, výroba, instalace)

Poskytnutá částka: 92 000 Kč