Usnesením Rady HMP č. 1380 ze dne 6. 6. 2022 byl schválen a vyhlášen Program pro označování provozoven na území Pražské památkové rezervace v  roce 2023.

Žádost o dotaci lze podat pouze na předepsaném formuláři platném pro rok 2023 společně se všemi požadovanými doklady, které tvoří nedílnou součást žádosti o dotaci.

Žádost o dotaci se podává v elektronické podobě (formát .zfo, odesláním elektronicky pomocí tlačítka „Podat na Magistrát hl. m. Prahy") a identické tištěné podobě na podatelnu Magistrátu hl. m. Prahy (více informací naleznete v Programu pro označování provozoven na území Pražské památkové rezervace v roce 2023)

Elektronický formulář Žádosti o dotaci hl. m. Prahy je k dispozici na internetových stránkách hl. m. Prahy www.praha.eu – sekce Grantový portál 

V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ S ELEKTRONICKÝM FORMULÁŘEM ŽÁDOSTI O DOTACI VOLEJTE GRANTOVÉ PRACOVIŠTĚ OPP MHMP:
Bc. Martina Soukupová, tel. 236 00 2064


Lhůta pro podání Žádosti je od 15. 7. 2022 do 31. 10. 2022 včetně.


Upozornění pro žadatele o dotaci:

  • Před provedením prací musí být vydáno závazné stanovisko OPP MHMP

  • Opravy, úpravy a doplňování Žádostí jsou přípustné pouze ve lhůtě pro podání Žádosti.


Inspiraci pro označování provozoven a příklady dobré praxe naleznete také v Manuálu pro kultivovanou Prahu, který je ke stažení na kultivovana.praha.eu.


 

 

 

 

 


Program pro označování provozoven na území Pražské památkové rezervace v  roce 2022

NOVÉ: Na základě usnesení Rady HMP č. 1277 ze dne 30. 5. 2022 bylo schváleno poskytnutí dotací hlavního města Prahy v rámci Programu pro označování provozoven na území Pražské památkové rezervace v roce 2022.

Usnesením Rady HMP č. 1367 ze dne 7. 6. 2021 byl schválen a vyhlášen Program pro označování provozoven na území Pražské památkové rezervace v  roce 2022.

Žádost o dotaci lze podat pouze na předepsaném formuláři platném pro rok 2022 společně se všemi požadovanými doklady, které tvoří nedílnou součást žádosti o dotaci.

Žádost o dotaci se podává v elektronické podobě (formát .zfo, odesláním elektronicky pomocí tlačítka „Podat na Magistrát hl. m. Prahy") a identické tištěné podobě na podatelnu Magistrátu hl. m. Prahy (více informací naleznete v Programu pro označování provozoven na území Pražské památkové rezervace v roce 2022)