Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů vlastníkům památkově významných objektů

Členové komise