Předmět grantu: sanace vlhkých omítek na fasádách uličních a dvorních objektů, dále omítek v průjezdu a v chodbách + následná obnova omítek včetně obnovy štukových a kamenných prvků portálu

Grant: 200 000 Kč