Předmět grantu: restaurování nástěnných maleb v kapli sv. Jana Křtitele a v kapli sv. Augustina

Grant: 193 000 Kč