Předmět grantu: rekonstrukce 2 uličních fasád bytového domu včetně výměny klempířských prvků a repase původních vlajkových stožárů

Grant: 530 000 Kč