Výše poskytnutého grantu: 15 700 Kč

Účel grantu:  statika domu