Výše poskytnutého grantu: 1 200 000 Kč

Účel grantu: oprava fasád, omítek, střech, klempířské prvky, dveře a okna