Výše poskytnutého grantu: 300 000 Kč

Účel grantu:  oprava střechy a klempířských prvků