Výše poskytnutého grantu: 400 000 Kč

Účel grantu: oprava fasády