Výše poskytnutého grantu: 1 000 000 

Účel grantu: oprava střechy, fasády, oken a klemp.prvků