Výše poskytnutého grantu: 500 000 Kč

Účel grantu: oprava fasády, výměna krytiny  a klemp. prvků