Předmět dotace: havarijní oprava části fasád - kopule a západní terasa 

Poskytnutá částka: 250 000 Kč