Výše poskytnutného grantu: 200 000 Kč

Účel grantu: obnova dřevěných špaletových oken