Výše poskytnutného grantu: 3 000 000 Kč

Účel grantu: udržovací práce na fasádě