Výše poskytnutého grantu: 600 000 Kč

Účel grantu:  obnova fasády a výplní objektu B