Výše poskytnutého grantu: 1 000 000 Kč

Účel grantu:  restaurování kamenných a cihlových středověkých prvků, portálů a gotického sálu se žebrovou klenbou