Výše poskytnutého grantu: 100 000 Kč

Účel grantu:  restaurování trámového záklopového stropu