Výše poskytnutého grantu: 100 000 Kč

Účel grantu:  restaurování barokní pískovcové sochy Madony s Ježíškem, kolem  r. 1730