Výše poskytnutého grantu: 435  000 Kč

Účel grantu: restaurování románských omítek, kamenného okna apsidy a kamenného ostění dveří, nátěr vnějších omítek