Při prvním vstupu do sekce Moje Praha najdete na stránce pouze dva informační bloky, stav Vltavy v Praze a tabulku s kurzy měn. Pro nastavení můžete použít odkaz v levém horním rohu Moje Praha-nastavení. Přímý přechod k nastavení této sekce najdete také na hlavní stránce v zeleném bloku Moje Praha v horní části levé lišty.


Nastavení

Moje Praha sestává ze dvou sloupců, úzkého levého a širokého pravého. V nastavení si do nich můžete dle vlastního uvážení poskládat takzvané kanály; úzké se umisťují do levého sloupce, široké do pravého. Mezi úzké kanály patří například informace o počasí v Praze, přehled kurzů měn nebo záběry z veřejných kamer umístěných po Praze. Do širokých se řadí složitější aplikace, jako třeba přihlášení do systému Městské knihovny nebo nabídka elektronických formulářů.


V levé části obrazovky jsou ve formě menu nabízeny všechny dostupné kanály. Úzké mají za svým názvem hvězdičku v závorkách, široké nejsou nijak označeny. V pravé části jsou dvě tabulky s výpisem zvolených kanálů. Prostým kliknutím na kanál se tento přiřadí do odpovídající tabulky; úzký do horní, široký do dolní.

Přesné pořadí kanálů na stránce určuje pořadí v tabulce. Chcete-li seznam změnit, klikněte na jeden z kanálů a šipkami na straně tabulky ho posouvejte nahoru či dolů. Tlačítko s křížkem slouží k odstranění kanálu z výpisu.

Po nastavení stránky do požadované podoby můžete změny buď potvrdit tlačítkem Uložit změny, nebo zrušit pomocí tlačítka Zpět.