Vedoucí oddělení: Mgr. Simona Nesázalová Vladíková

Jméno Činnost Telefon E-mail
MgA. Barbora Dřevikovská, DiS. specialistka v oblasti památkové péče +420236002063 barbora.drevikovska@praha.eu
Bc. Karel Kučera specialista kulturního managementu +420236002036 karel.kucera@praha.eu
Ing. Jitka Kyseláková finanční a grantová specialistka v oblasti církví a náboženských společností +420236002916 jitka.kyselakova@praha.eu
Mgr. Simona Nesázalová Vladíková vedoucí oddělení Kancelář památky světového dědictví +420236002096 simona.vladikova@praha.eu
Bc. Martina Soukupová specialistka v oblasti památkové péče +420236002064 martina.soukupova@praha.eu
Jarmila Střeláková finanční a grantová specialistka +420236002319 jarmila.strelakova@praha.eu