Vedoucí oddělení: Mgr. Alena Nováková

Jméno Činnost Telefon E-mail
Mgr. Petra Adamcová právnička +420236002931 petra.adamcova@praha.eu
Mgr. Zdeněk Černohouz právník +420236003940 zdenek.cernohouz@praha.eu
Marcela Drahošová referentka ve spisovně +420236002081 marcela.drahosova@praha.eu
Mgr. František Dřížďal právník +420236002477 frantisek.drizdal@praha.eu
Mgr. Karin Fiačanová právnička +420236003414 karin.fiacanova@praha.eu
JUDr. Marie Fischerová právnička +420236002089 marie.fischerova@praha.eu
Mgr. Leona Chňoupková právnička +420236002823 leona.chnoupkova@praha.eu
Jitka Jarešová referentka grantů, sekretářka +420236002334 jitka.jaresova@praha.eu
Klára Matzenauer referentka ve spisovně +420236002034 klara.matzenauer@praha.eu
Mgr. Alena Nováková vedoucí oddělení právního a administrativního +420236002806 alena.novakova@praha.eu
Monika Oličová referentka ve spisovně +420236002192 monika.olicova@praha.eu
Mgr. Kamil Straka právník +420236002005 kamil.straka@praha.eu
Kateřina Škvorová Kalousová referentka památkové péče +420236003220 katerina.skvorova.kalousova@praha.eu
Mgr. Radka Žižková archivářka - dokumentaristka specialistka +420236003127 radka.zizkova@praha.eu