Název     areál Horův mlýn
č. parc.   1102/1,1102/2
č. p.     301
k. ú.   Hlubočepy
ulice     Do Klukovic
městská část  Praha 5
nemovitá kulturní památka      r.č. ÚSKP: 44394/1-1355
ochrana území bez ochrany

Původně renesanční mlýn, založený již roku 1588, byl v 17. století barokně upraven. Další úpravy byly provedeny i v 19. století. Renesanční původ dokazují mj. fragmenty sgrafitové výzdoby.

Od roku 2017 došlo ke změně majitele nemovitosti. V lednu 2019 provedl MHMP OPP místní šetření. Za účelem záchrany objektu je aktuálně zpracováván projekt k obnově areálu.