Název     Akciový pivovar
č. parc.   5/5, 5/4, 5/3, 5/1, 3025/1
č. p.     1676, 1677
k. ú.   Nusle
ulice     Křesomyslova
městská část  Praha 4
nemovitá kulturní památka      r.č. ÚSKP: 100122

Nuselský pivovar byl založen roku 1694. Vznikl patrně přestavbou středověkého mlýna ze 14. století. Ve své době byl největším středoevropským pivovarem. V průběhu druhé poloviny 19. století byl modernizován a rozšířen přístavbou humen, hvozdů a varny. Za první republiky stanul nuselský podnik na špičce českých průmyslových pivovarů. Během 2. světové války byl provoz zastaven, ale po ní se do objektu pivovarský ruch opět vrátil. Staletá tradice vaření piva skončila v roce 1958. Až do osmdesátých let 20. století fungovala část pivovaru jako sladovna, zatímco část s ležáckými sklepy si pro sebe upravily České vinařské závody. Za kulturní památku jsou prohlášeny objekty na jižní straně, tedy soubor budov s barokním jádrem pivovaru, humny, hvozdem, varnou a sklepními prostory, komín kotelny a brána pivovaru.

Areál dosud chátral. Ale nyní jej čeká nové využití. Areál bývalého pivovaru chce společnost Penta využít především pro rezidenční výstavbu. Stávající devastované objekty v severní části areálu, které nejsou součástí nemovité kulturní památky, budou odstraněny s tím, že část bývalých ležáckých sklepů pivovaru v rozsahu cca šesti klenebních polí bude zachována a přeměna na prostor společenského charakteru v připravované nové zástavbě. Objekty v jižní části areálu, které jsou součástí nemovité kulturní památky budou zachovány a rekonstruovány. V památkově chráněné budově pivovaru tak budou atypické kanceláře a obchody, restaurace či kavárny. Zdí ohraničené území v budoucnu zcela změní svůj charakter a vrátí se ke svým historickým kořenům, kdy bylo společenským centrem nuselské lokality. V současnosti probíhá na MHMP OPP posuzování projektové dokumentace k územnímu řízení.