Vila Jitřenka - čelní pohled

Vila Jitřenka - boční pohled.jpg

Petrohradská 52, čp.  141

Adresa:

Petrohradská 52, čp. 141
Katastr: Vršovice
Praha 10

Popis objektu:

Objekt je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod R. č. Ú. s. 40777/1677 a nachází se v památkové zóně Vinohrady, Žižkov, Vršovice, prohlášené vyhláškou hl. m. Prahy č. 10/1993 Sb., o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany.

Architektonicky cenná vila Jitřenka díky své poloze doplňuje unikátní kolorit břehu Botiče. V minulosti doznala již několik rekonstrukcí. Dnes je památkově chráněná vila v klasicistní podobě vzácným dokladem dobové předměstské architektury. V době svého vzniku sloužila jako lovecký letohrádek na pozemcích panství patřících svobodnému pánu Janu z Vrbna. Byly zde pořádány časté hony do přilehlých rozsáhlých lesů. Od roku 1770, kdy se začaly číslovat domy, nese číslo popisné 141. Okolo roku 1880 přešlo držení panství i zámeček na barona    A. Poppera komořanského, známého mecenáše pražského, který opravoval a zřizoval na svůj náklad městské ulice. Po roce 1848 bylo panství se statkem rozparcelováno a lovecký letohrádek vystřídal do dnešní doby několik majitelů.

Původně barokní usedlost z roku 1738 má nízkou valbovou střechu a průčelí, které je v patře členěno typickými pilastry. Barokní sloh dnes připomínají zdi přízemí, fasáda nese výrazné znaky pozdějšího stavebního slohu – pozdního klasicismu. V tomto duchu byla přestavěna v 19. století.

Úspěchy z hlediska památkové péče:

Nynější oprava a rekonstrukce fasády proběhla na základě odborného ohledání místa stavby spolu s určením původní barevnosti dle provedených sond. Rekonstrukce fasády byla dokončena dne 20. 8. 2009.