Usnesením Rady HMP č. 1485  ze dne 24. 7. 2023 byl schválen a vyhlášen Program pro vlastníky památkově významných objektů na rok 2024.

Dotace vlastníkům památkově významných objektů jsou každoročně poskytovány na nemovité kulturní památky, na nemovité objekty v památkových rezervacích a  v památkových zónách v hlavním městě Praze, na restaurování movitých kulturních památek na veřejně přístupném místě na území hl. m. Prahy.

Více informací naleznete na záložce Dotace -  sekce  Program pro památkové objekty