Usnesením Rady HMP č. 2312 ze dne 19. 9. 2017 byly vyhlášeny granty hl. m. Prahy k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky na rok 2018.

S vyhlášením grantů byly schváleny:

  • Zásady pro poskytování neinvestičních účelových grantů hl.m. Prahy k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky v roce 2018
  • vzorová Žádost o poskytnutí neinvestičního účelového grantu hl.m. Prahy na akci k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu (1918-2018) a 25 let České republiky v roce 2018
  • Časový harmonogram grantového řízení k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky a grantového programu k tomuto výročí

Více informací naleznete na záložce: 100 let vzniku ČSR a 25 let ČR - Grantový program

kontakty: Mgr. Karel Kučera, Ing. Jitka Kyseláková