V březnu letošního roku byla na MHMP OPP projednána změna dokumentace ke stavebnímu řízení. Předložené změny spočívaly zejména v obnově schodiště z přízemí do 2. NP, repasi a doplnění uměleckořemeslných prvků, a v novém umístění mozaik. V konečné fázi  nemají změny zásadní vliv na stavební úpravy. 

V rámci rekonstrukce Světova domu předložil vlastník objektu již v březnu 2012 k projednání požadavek změn v dispozici objektu. Ze dvou předložených variant A a B, byla za podmínek akceptována první z nich jako řešení více respektující hodnoty kulturní památky.  Rozsáhlejší změny  obsažené ve variantě B, které by narušily hodnoty památkově chráněného objektu, byly zamítnuty.

Více informací k objektu naleznete ZDE.