Na generální konferenci UNESCO v Paříži byla znovu zvolena Irina Bokova do funkce generálního ředitele organizace a to na další čtyři roky.
Poprvé byla Irina Bokova zvolena do této funkce 15. listopadu 2009. V uplynulých čtyřech letech se coby generální ředitelka UNESCO zaměřila především na dva cíle – utváření kultury míru a podporu udržitelného rozvoje, a to spolu se dvěma globálními problémy – rovností pohlaví a Afrikou.   

http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/unesco_general_conference_elects_irina_bokova_for_second_term_as_director_general/back/9597/