Veletrhy cestovního ruchu mají v oblasti prezentace destinací stále nezastupitelnou roli. Materiály z měst UNESCO nebudou ani letos na těch nejvýznamnějších českých i zahraničních akcích chybět. Některých veletrhů se zástupci sdružení účastní osobně, na jiných jsme zastupováni nejrůznějšími organizacemi – např. agenturou CzechTourism.

V letošním roce zahájíme prezentací na mezinárodním veletrhu turistických možností v regionech s názvem Regiontour Brno (14.-17. ledna 2016). Právě zde proběhne křest stolního kalendáře Nahlédněte do duše našich památek a nástěnného kalendáře Památky UNESCO stárnou do krásy.  

České dědictví UNESCO pošle své materiály také na veletrh Slovakiatour Bratislava. Další důležitou veletržní zastávkou, na které se to bez nás neobejde, je nejvýznamnější akce svého druhu nejen v České republice, ale i v regionu střední Evropy, pražský únorový veletrh Holiday World (18.- 21. února 2016). Zde budeme opět ve společné expozici s Českou inspirací a kromě jiného zde dojde také k vyhodnocení dalšího kola nekonečné soutěže UNES&CO.

Vedle účasti na veletrzích cestovního ruchu plánujeme i další outdoorové prezentační aktivity. Smyslem je prezentovat turistické atraktivity v místech s velmi vysokou koncentrací potencionálních návštěvníků. Budeme vybírat jednodenní až víkendové akce – využijeme k tomu již zavedených kulturních, historických a městských akcí, které mají velkou návštěvnost. Časově půjde o hlavní turistickou sezónu v roce 2016. Součástí budou také drobné soutěže na místě. Jsme přesvědčeni o tom, že i takovéto akce dokáží dostat naše památky do povědomí lidí, ze kterých se snad časem stanou i návštěvníci. Také tyto akce přispívají ke stále rostoucí návštěvnosti památek UNESCO.

zpracovala: Ing. Michaela Severová, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu MěÚ Litomyšl