zasedání Brasilia 2010


Výbor pro světové dědictví UNESCO se dne 29. 7. 2010 na svém 34. zasedání v Brasilii zabýval posouzením stavu péče o památky zapsané na Seznam světového dědictví. Předmětem jednání byla i zpráva společné mise UNESCO-ICOMOS, která navštívila Prahu v lednu letošního roku. Zpráva byla zahrnuta v bloku dalších zpráv o stavu péče o vybrané památky v regionu Evropa a Severní Amerika, o nichž Výbor pro světové dědictví UNESCO nediskutoval. Rozhodnutí  Výboru bylo chváleno tak, jak bylo navrženo po diskusi s Ministerstvem kultury a Hlavním městem Prahou. Pokud bude následně ověřeno zpravodajem (což je nanejvýš pravděpodobné), považuje Ministerstvo kultury a Hlavní město Praha za neopodstatněné spekulace, že by Pražská památková rezervace měla být vyškrtnuta ze Seznamu světového dědictví UNESCO.

Výbor se v dokumentu zabýval doporučeními mise, konkrétně vlivy stavby tunelu Blanka na pražskou dopravní infrastrukturu, dokončení plánu regulujícího výstavbu výškových budov v Praze, upřesnění procesů obnovy nemovitostí v rezervaci (dostavby proluk, rekonstrukce, rehabilitace a restaurování), dále žádá, aby bylo Centrum světového dědictví informováno v souladu s platnými pravidly o rozvojových projektech týkajících se nádraží Vyšehrad a nákladového nádraží Žižkov a aby mu byly předloženy návrhy případných změn ochranného pásma. Výbor dále vyslovil politování nad tím, že obnově Karlova mostu nepředcházely kvalitnější průzkumy a konzultace, a požaduje, aby při příštích pracích byla zajištěna adekvátní příprava a práce byly prováděny zkušenými památkáři a řemeslníky.