Odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy aktualizoval odborný materiál, který má za cíl seznámit stavebníky a veřejnost s okolnostmi archeologického výzkumu, jeho právním vymezením, průběhem oznámení a dalšími užitečnými odkazy v souvislosti s prováděním archeologických výzkumů.

Příručka ke ztažení:
Archeologie na území hlavního města Prahy