Kotěrovo centrum architektury, Trmalova vila Vás zve na Slavnostní zahájení Roku Jana Kotěry dne 23. června 2021 od 17 hodin a na Vycházku za Jindřichem Waldesem a na  Architoulku za Janem Kotěrou a jeho žáky. Kontakt na rezervaci je na na přiložených pozvánkách.