Popis objektu:
Kostel sv. Anežky České byl postaven v letech 1934-1935 podle projektu ruského architekta Nikolaje Paškovského, průčelní věž oproti původnímu návrhu upravil architekt Režný. Kostel je trojlodní stavba s nižšími bočními loděmi, obdélným presbytářem a věží v průčelí. Po stranách presbytáře je sakristie a kaple. Pilíře oddělující loď jsou hranolové, zastropení je ploché železobetonové. Okna vyplňují vitráže s barevným žlutým, bílým a modrým zasklením. V suterénu se nachází divadelní sál s jevištěm, stěny mezi pilíři oddělující sál od zázemí a společenských místností jsou luxferové. Kostel je klasickým reprezentantem meziválečného konstruktivismu v sakrální architektuře.
Kostel sv. Anežky České je kulturní památkou, která se nachází v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace. Předmětem památkové ochrany této kulturní památky je objekt jako celek, zejména jeho historické vodorovné a svislé nosné konstrukce (zdivo, stropy, krov, včetně všech historických prvků a detailů), i veškeré autentické konstrukce a prvky nenosné a výplňové (schodiště včetně zábradlí, fasády, střešní krytina, okenní, dveřní výplně, podlahy, vnější omítky, dlažby), v tomto konkrétním případě vnitřní omítky, podhledy, stěny pilířů, presbytáře a kůru.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost vlastníka kostela proběhly udržovací práce, které směřovaly k obnově všech elektrorozvodů. Elektrorozvody, které již byly v nevyhovujícím stavu, byly nahrazeny novými funkčními. Výměna elektrorozvodů probíhala jak v hlavním prostoru kostela, tak v suterénu, kde se nachází divadelní sál. Dále v hlavní lodi kostela byla provedena repase stávajících závěsných svítidel. Součástí těchto prací byla také celková výmalba kostela. Provedenými pracemi došlo k estetickému, funkčnímu i technickému zhodnocení této kulturní památky.