Rekonstrukce slavnostního uvítání prvního prezidenta T. G. Masaryka při návratu z exilu do Prahy v prosinci 1918 s cílem připomenutí 100. výročí vzniku samostatného československého státu a přínosu T. G. Masaryka a jeho mezinárodního uznání. Oslavy se budou konat v budově Hlavního - Wilsonova nádraží a na prostoru parku u Wilsonova nádraží.

Více v přiložené pozvánce.

Akce byla podpořena grantem hlavního města Prahy.