V průběhu listopadu až ledna probíhal záchranný archeologický výzkum ve dvoře domu č. p. 164/18 v Křemencové ulici na Novém Městě. Výzkum poskytl podnětné informace o vývoji využití místa v průběhu staletí. Nejzajímavější byl nejstarší horizont z 12. a 13. století, který umožnil nahlédnout do podoby předměstí Starého Města v době před založením Nového Města. Byly odkryty půdorysy dvou zahloubených domů a části dvou dalších. V zásypu zaniklých domů bylo nalezeno několik mincí včetně norimberského feniku Fridricha I. (1152–1190). Tyto sídelní relikty lze spojit s Opatovicemi, jednou z mnoha osad na území, na kterém bylo založeno Nové Město. O životě osady vypovídají četné výhně a vyhřívací jámy související se zpracováním železné rudy a zbytky železářských tavicích pecí. Se železářstvím souvisely také velmi hojné nálezy strusky. O zpracování barevných kovů svědčily nálezy drobných keramických tyglíků se stopami po barevných kovech.

O dalším vývoji místa svědčí středověký zahradní horizont a odpadním vrstvy o mocnosti do 0,4 m. Z období mladšího středověku (14. – 15. století) pak pocházela odkrytá studna, a také kamenná základová zdiva (část parcelní zdi a jižní obvodové zdivo sklepa lokační zástavby již v souvislosti s Novým Městem).

Více informací o výzkumu naleznete na webu Archaia Praha.