Rekonstrukce vily probíhala v letech 2015-2017. Jednalo se o celkovou rekonstrukci objektu se zahradou a novostavbou garáže dle návrhu akad. arch. Davida Vávry. Před rekonstrukcí byl objekt v zanedbaném stavu s řadou necitlivých zásahů z minulosti např. výměna původních oken za nová plastová, výměna článkových radiátorů za moderní deskové, rozdělení vily na několik bytových jednotek a další dílčí zásahy, které znehodnocovaly stav památkově chráněného objektu. Zahrada byla také řadu let neudržovaná, plná náletových dřevin, s rozpadajícím se zahradním domkem a garáží.

V rámci celkové rekonstrukce bylo přistoupeno k obnově památky se snahou navrátit objektu původního ducha a snahou vytvořit moderní bydlení, které splňuje všechny současné nároky na rodinné pohodlí. V rámci rekonstrukce byla vila odstrojena od novodobých vestaveb a úprav. Následně se přistoupilo k citlivé rekonstrukci, kdy byly repasovány či doplňovány původní prvky vily. Byla odstraněna plastová okna a vyrobena nová dřevěná špaletová okna, jejichž dělení bylo provedeno dle dobových fotografií, stejně jako zdobení fasád na severní a západní straně. Celé oplocení do ulice bylo obnoveno dle dochovaných fragmentů, branka byla vyrobena dle historické fotografie. Plot i branka jsou ruční práce. V rámci rekonstrukce byly v severním a západním štítu prolomeny dvojice oken, které byly v historii zazděny.

V rámci interiéru došlo k repasi původních dveří, které se dochovaly, a dle kterých byly vytvořeny repliky do nových otvorů nebo tam, kde se původní nedochovaly. Byly repasovány a doplněny teracové podlahy. Taktéž původní dřevěné vlysové parkety skládané do stromečku byly jedna po druhé repasovány a opětovně položeny. Kde se původních nedostávalo, byly doplněny nové, ručně vyrobené, přesně ve formátu původních. Zábradlí na vnitřním schodišti a balkóně bylo repasováno. Ozdobné lístečky byly z 90 % poničené, či chyběly úplně. Podle pár dochovaných byla vytvořena nová razící šablona a všechny vráceny na původní místa. Horní část schodišťového zábradlí, se nedochovala a byla vyrobena nově. Také byl doplněn původní zelený sokl schodiště o nové dlaždice obdobného vzezření. Byla repasována původní věšáková stěna s fládrovým nátěrem, která sloužila jako inspirace pro novou skříň se sezením ve vstupní chodbě.

Původní zahradní domek s dvojicí uzavřených místností byl zrekonstruován a z jedné byl vytvořen otevřený altán. Původní malá garáž, která byla v havarijním stavu, byla zbourána a na jejím místě vybudována nová splňující současné potřeby. V rámci celkové rekonstrukce byla obnovena i zahrada, odstraněny náletové dřeviny, vysázeny nové keře i soliterní stromy. Před západní fasádou vily byl obnoven kruhový květinový záhon s mlatovou cestou. Celkově byla zahrada rekultivována do příjemného harmonického celku. Provedené udržovací práce přispěly ke zlepšení stavebnětechnického stavu interiéru a exteriéru budovy, k jejímu funkčnímu i estetickému zhodnocení a jejich provedení umožnilo návrat k autentickému vzhledu. Provedenými pracemi došlo k uchování památkové a vypovídací hodnoty dotčeného objektu.