V soboru 15. října 2016 proběhl v Praze a v celé České republice třetí ročník Mezinárodního dne archeologie, během něhož si návštěvníci všech věkových kategorií mohli vyzkoušet, jak vypadá terénní práce archeologa a seznámit se s tím, jak žili lidé v různých obdobích historie.

Workshopy pro děti i dospělé, přednášky i komentované prohlídky muzejních expozic, tematických výstav nebo běžně nedostupných památek připravilo přes 50 českých institucí. V Praze se do akce zapojilo na 12 institucí.

Celkově se v Praze Mezinárodního dne archeologie zúčastnilo 5000 návštěvníků (předloni to bylo něco přes 3000 osob).

MHMP OPP se připojil k organizátorům Mezinárodního dne archeologie tím, že finančně podpořil výrobu 5000 ks informačních brožur „Mezinárodní den archeologie“, které byly bezplatně k dispozici návštěvníkům na všech místech v Praze, kde probíhal program týkající se Mezinárodního dne archeologie. Celkem se rozdalo přes cca 3000 výtisků. Zbytek výtisků bude použito k šíření osvěty archeologie na půdě odborných institucí (např. Muzeum hl. m. Prahy) nebo rozdáno během dalšího ročníku konání akce.