Označení Evropské dědictví/ European Heritage Label (EHL) označuje pamětihodnosti, které oslavují a symbolizují evropskou historii, ideály a integraci.

Jedná se o prestižní ocenění Evropské unie, jehož cílem je přispívat k upevnění pocitu sounáležitosti evropských občanů s Evropskou unií na základě společného kulturního a přírodního dědictví.

Jeho cílem je propagovat evropský rozměr pamětihodností, zpřístupnění co nejširší veřejnosti a zajištění vysoce kvalitních informačních, vzdělávacích a kulturních aktivit.

Uděluje se kulturním a přírodním památkám stejně jako nehmotnému dědictví, které:
-   prokáží symbolickou hodnotu pro Evropu
-   předloží projekt propagující evropský charakter
-   deklarují řádnou správu

Výzva je určena správcům a majitelům památek přírodních, archeologických, průmyslových nebo městských, kulturních krajin, památných míst, kulturních statků a objektů a také nehmotnému dědictví, které se váže k určitému místu. 

Žadatelé, kteří mají zájem přihlásit se do národního kola, kontaktují národní koordinátorku, seznámí se s pokyny pro pamětihodnosti a vyplní přihlášku v českém jazyce.

Materiály a další informace jsou k nalezení na internetové stránce NPÚ: https://www.npu.cz/cs/generalni-reditelstvi-npu/sluzby/european-heritage-label

Uzávěrka výzvy: 15. prosince 2016 ve 12:00 hodin

Kontakt: Pavla Hlušičková, tel.: 257 010 140, e-mail: hlusickova.pavla@npu.cz