Popis objektu:
Obora Hvězda pochází z doby renesance. Později byla několikrát opravována a upravována, aniž by ztratila lesnatý ráz. Od doby vzniku ji uzavírala zeď, ve které byly zpočátku pouze brány Libocká, která ji spojovala s Pražským Hradem, a Břevnovská (Pražská). V roce letech 1555 – 1558 byl postaven letohrádek ve tvaru šesticípé hvězdy. Během třicetileté války obora velmi utrpěla a až po roce 1763 byla obnovena značná část cest a porostů. 
Dvojcestí přístupu od Pražské brány se středovým travnatým pásem dlouhé 1 km, které bylo předmětem úprav, je nejvýznamnějším ze tří průhledových os současného cestního trojzubce rozebíhajícího se od letohrádku oborou k východu, jihovýchodu a severovýchodu.
Obora Hvězda je součástí areálu nemovité národní kulturní památky, zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek pod R.č.Ú.s. 11722/1-1500 a zároveň je v ochranném pásmu památkové rezervace v hl. m. Praze.Předmětem ochrany této kulturní památky je objekt jako celek. U památky zahradního umění, jíž obora je, je předmětem památkové ochrany hlavně její architektonická kompozice včetně kompozice cest a průhledů vycházejících původně z půdorysu letohrádku ve tvaru šesticípé hvězdy.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost vlastníka dotčené nemovitosti Hlavního města Prahy byla provedena rekonstrukce cest v hlavním průhledu obory Hvězda. Byl odstraněn stávající kryt (cca 15 cm) obou souběžných cest hlavního průhledu a byl proveden  nový kryt z mechanicky zpevněného kameniva v jednotné šíři 3 m u obou cest a u rozšířené plochy u Pražské brány. Okraje cest byly zpevněny obrubníkem z ocelové pásoviny. Dále byla provedena úprava laviček, tj. oprava a případná výměna dřevěného sedáku a opěradla, sjednocení jejich vzdálenosti od cesty, provedení plochy pod nimi shodné s úpravou cest. Zároveň byla realizována úprava a zatravnění navazujících narušených ploch.
Úprava povrchu cest a sjednocení jejich šíře bylo zcela jistě přínosem pro areál obory Hvězda. Také sjednocením rozmístění, vzhledu a úpravy ploch okolo laviček došlo ke zlepšení prostoru okolo cest.