Popis objektu:
Trojdomí, resp. řadový trojdům byl postaven v letech 1931 - 1939 podle projektu Jaroslava Stránského a Josefa Šlégla. Je sedmipatrový s ustupujícím posledním podlažím a hladkými funkcionalistickými průčelími členěnými vícepodlažními arkýři. Uliční fasáda a ostění oken dvorní fasády jsou obloženy keramickými tvarovkami hnědé a béžové barvy.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost vlastníka objektu a pod dozorem MHMP OPP došlo mimo jiné k opravě a nátěru dvorní fasády v barevnosti odvozené od původní, včetně odborné opravy obložení otvorů oken a balkónových dveří.