Popis objektu
Původní barokní viniční usedlost je zmiňována v 17. století, okolo roku 1800 prošla přestavbou na klasicistní zámeček. Od této doby nese mj. název Sluncová, podle sousední vinice patřící v 16. století primátoru Starého Města Sluncemu.  Objekt patří mezi jeden z nejvýznamnějších historických objektů Karlína, má klasicistní průčelí reprezentativního charakteru. Na konci 60. let 20. století a dále pak v letech 1978 až 1982 prošel objekt celkovou rekonstrukcí, vzniklo zde školící středisko ČKD. Fasády byly obnovovány po povodni v roce 2002.

Areál zámečku je tvořen hlavní budovou, která se nachází v západní části u ul. U Sluncové, dále kaplí se salla terrenou ve svahu východně od zámečku, bazénem s pramenem jižně od zámečku a ohradní zdí s branou, která areál uzavírá na severovýchodě. Zámeček má výrazně podélnou dispozici, dvě podlaží, bosovaná nároží a valbovou střechu s dvojicí střešních altánů a věžičkou. Okna jsou drobná, rámovaná profilovanými šambránami se zvýrazněnými vrcholovými klenáky v patře. K budově se přichází branou, která je situovaná na ose vstupního portiku, který nese balkon v prvním patře.

Příprava rekonstrukce pláště objektu
Odborem památkové péče MHMP byla odsouhlasena stavebně-technická a architektonická obnova a rekonstrukce pláště objektu z hlediska stavebních materiálů a povrchů. Navržena je i výměna špaletových oken za kopie autentických prvků. Veškeré úpravy směřují k navrácení autentičnosti klasicistní úpravy viniční usedlosti. Cílem je celková technická a památková konsolidace památky s architektonickou a stavebně technickou rehabilitací.